Jaká bude celková investice a proč je tak vysoká?

(28.11.13)

resize-of-euro-symbol.jpg
Celkovou investici je velmi obtížné vyčíslit, aniž bychom přesně určili, kolik bude odvrtáno vrtů, do jaké hloubky, s jakou technologií a jaký bude konečný výkon celé soustavy, což je rozhodující pro nadzemní technologickou část.

Jednoznačně jde o projekt, jehož investiční část je velmi vysoká, naopak ta provozní (teplo je v zásadě zadarmo) relativně nízká ve srovnání s konvenčními zdroji o stejném výkonu (např. paro/plynové kotle). Pojďme ale trochu předvídat a řekněme si, jaké jsou hlavní součásti investice a jaké jsou kvalifikované odhady jejich ceny (bez DPH):

Vrtné práce

 • Přípravné práce - 10 mil. Kč
 • Vrtné práce (3 vrty do 5 Km)  - 1 500 mil. Kč
 • Monitorovací vrty - 50 mil. Kč
 • Ostatní - 20 mil. Kč

Nadzemní technologie

 • Technologie na výrobu tepla (tepelné výměníky max. výkon 45 MWt) - 20 mil. Kč.
 • Technologie na výrobu elektřiny (ORC turbíny max. výkon 5 MWe) - 200 mil. Kč
 • Budova teplárny, velín, servisní zázemí  - 70 mil Kč.
 • Připojení na stávající síť CZT - 25 mil. Kč

Řízení projektu, projektová činnost, správce stavby

 • Příprava žádosti, projektová dokumentace - 70 mil. Kč
 • Řízení projektu, výběrová řízení, režijní výdaje - 25 mil. Kč
 • Správce stavby (investorský dohled nad stavbou) - 50 mil. Kč
 • Ostatní - 25 mil. Kč
 • Rezerva - 10 až 20 %

Celková investice (vč. rezervy 20 %) - 2 418 mil. Kč

Dotazy čtenářů:

Dobrý den, ze zahraničních zdrojů je údajná využitelnost vrtů 20-30 let. Za jakou dobu, při předpokládané investici 2418 mil.Kč, dojde k finančním úsporám na tepelné energii proti nákladům na současně využívané energetické zdroje?
Jedná se opravdu o levné teplo? Jsou související rizika a narušení zemské kůry adekvátní předpokládanému výsledku? Je cílem skutečně ekonomické a ekologické hospodaření s energií? Děkuji Vám za odpovědí. L.Hlaváčková

ODPOVĚĎ:  Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Odpověď bohužel není úplně jednoduchá, neboť nikde na světe tato technologie ještě neběží tak dlouho, aby se celková životnost systému dala potvrdit. Nicméně odhady, které úvádíte se shodují s informacemi od našich zahrančních odborných partnerů. Investice 2,5 mld kč byla maximální investicí kalkulovanou (ceny r. 2011) pro 3-vrtý systém včetně nadzemní technologie. Její návratnost byla odhadovaná na přibližně 15 let dle tzv. optimálního scénáře. Vycházela z určité investiční podpory (dotace cca 30 %), a provozní dotace na vyprodukovanou elektřinu a teplo (které již dnes prakticky neexistují). V současnosti je projekt modelován jako vědecko-výzkumný a bude realizován v postupných krocích tak, aby byla zaručena jeho ekonomická návratnost (ta je odvislá od počtu vrtů a objemu produkce tepla=příjmy, s elektřinou se již nepočítá). Bude-li projekt realizován, bude produkovat teplo za konkurenceschopnou cenu a bude možné ovlivňovat cenu pro koncové zákazníky (velmi jednoduše řečeno) ze strany města Litoměřice. Energie z geotermálních zdrojů jsou jednoznačně ekologické a cenově minimálně srovnatelné s konvenčními zdroji (jinak by se ani nerealizovaly). Narušení zemské kůry nehrozí, na to jsou vrty příliš mělké, resp. malého průměru, jediný problém v tomto směru spočívá v indukované seizmicitě, která může ovlivnit realizaci a provoz vrtů. Nicméně i tento problém je dnes řešitelný a existují přesné postupy (monitoring), které upozorní na zvýšenou úroveň seizmicity a je možné udělat konkrétní opatření (snížení tlaku ve vrtech, otáček při vrtání apod.) na jeho eliminaci. Tedy cílem tohoto projektu je jednoznačně ekologické a ekonomické hospodaření s energií. S pozdravem Antonín Tym  ( 27.1.2015)

Chcete se zeptat k tomuto tématu?

Dotaz *
Email Chcete-li zaslat odpověď i na email.
E-mail nikdy nebude zveřejněn.
Nevyplňujte, prosím