Co je geotermální energie a jak ji lze využít?

(29.11.13)

obrazek_zemekoule.jpg
Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie Země. Za zdroj této energie je nejčastěji považováno vlastní teplo zemského tělesa pocházející z doby jeho vzniku a rozpad radioaktivních látek přítomných v horninách.

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie Země. Za zdroj této energie je nejčastěji považováno vlastní teplo zemského tělesa pocházející z doby jeho vzniku a rozpad radioaktivních látek přítomných v horninách. Geotermální energii lze využít dvojím způsobem. Jednak k vytápění a ohřevu užitkové vody, kdy je získané teplo pomocí vrtů dopraveno na povrch a tepelnými výměníky předáno např. do systému centrálního zásobování teplem (CZT), a jednak k výrobě elektřiny. Výrobu elektřiny je pak možné rodělit do třech hlavních systémů:

  1. suchá pára o vysoké teplotě (nad 200 °C) přímo pohání turbínu
  2. mokrá pára (tj. pára, která je v podzemí tlakem udržována v kapalném stavu), kdy je horká voda přeměněna na páru a ta poté pohání turbínu
  3. binární systém, kdy horká voda (70°C - 150°C ), resp. médium předá pomocí výměníku teplo kapalině s nižším bodem varu a její pára následně pohánní turbínu. U těchto binárních systémů je však efektivita přeměny tepla na eletřinu relativně nízká, a to 10 % až15 %
Příloha:  Metodika k hodnocení geotermálního potenciálu v modelovém území Podkrušnohoří [3.6 MB, pdf] Geotermální energie - Ekologická energie z hlubin Země – současné možnosti využívání [2.4 MB, pdf]

Dotazy čtenářů:

Je mozne vyuzit geotermalni energie i u soukromeho domku?

ODPOVĚĎ:  Dobrý den,

děkujeme za dotaz. Náš portál se zabývá pouze využíváním hlubinné geotermální
energie, která je čerpána z poměrně velkých hloubek (řádově kilometry) a to je spojeno
s velkými náklady (stovky milion korun).

Pro rodinné domy jsou vhodná tepelná čerpadla, využívající podzemní vrty do cca 80-150 m nebo
kolektory (v podstatě plastové trubky), které jsou umístěny cca 1 m pod povrchem např. na zahradě
na větší ploše (např. 10x10 m a více).

Doporučuji Vám tedy podívat se na internetu na stránky firem, které se zabývají tepelnými čerpadly
s využitím vrtů nebo plošných kolektorů.

S pozdravem

Antonín Tym


Mgr. Antonín Tym, Ph.D.
manažer geotermálního projektu

Město Litoměřice
Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
tel: 725 095 137
e-mail: gte@litomerice.cz
url: www.litomerice.cz; www.prvnigeotermalni.cz

 ( 27.11.2015)

Chcete se zeptat k tomuto tématu?

Dotaz *
Email Chcete-li zaslat odpověď i na email.
E-mail nikdy nebude zveřejněn.
Nevyplňujte, prosím