Otázky a odpovědi

obrazek_zemekoule.jpg

Co je geotermální energie a jak ji lze využít?

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie Země. Za zdroj této energie je nejčastěji považováno vlastní teplo zemského tělesa pocházející z doby jeho vzniku a rozpad radioaktivních látek přítomných v horninách.
(29.11.13)
p1010013-640-x-480-.jpg

Jaký projekt připravují Litoměřice?

Město Litoměřice se již od roku 2000 zabývá možnostmi využití hlubinné geotermální energie, a to formou ohřevu vody (média) vtláčené pomocí vrtů do 5-6 km a jímání ohřáté vody o teplotě cca 150-180 °C zpět napovrch. Energie takto získaná bude využita pro vytápění a kogenerační (doplňkovou) výrobu elektřiny.
(29.11.13)
resize-of-euro-symbol.jpg

Jaká bude celková investice a proč je tak vysoká?

Celkovou investici je velmi obtížné vyčíslit, aniž bychom přesně určili, kolik bude odvrtáno vrtů, do jaké hloubky, s jakou technologií a jaký bude konečný výkon celé soustavy, což je rozhodující pro nadzemní technologickou část.
(28.11.13)