Projekt "Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe"

Zaměření projektu

Geotermální energie má obrovský potenciál jako šetrný, bezemisní a dlouhodobě stabilní zdroj energie, který je dostupný na značném území obou států. V případě jejího širšího rozvoje představuje dostupnou alternativu pro města a obce nejen v oblasti vytápění, ale i výroby elektřiny a umožňuje jim dosáhnout rozumné a ekonomicky výhodné nezávislosti na externích zdrojích a fosilních palivech, jejichž ceny budou pravděpodobně i nadále stoupat. Projekty na získávání tepla z hlubin Země jsou však stále spojeny s celou řadou rizik - technická, geologická, finanční - která vyžadují precizní, komplexní a transparentní přípravu a širokou diskuzi mezi všemi zainteresovanými aktéry, zejména pokud jsou realizovány v blízkosti měst či obcí. Projekt přispěje k diskuzi nad všemi klíčovými aspekty těchto projektů a pomůže zvýšit povědomí o těchto projektech s cílem vytvořit předpoklady pro jejich akceptaci jak politickou reprezentací, tak širokou obornou i laickou veřejností.

Aktivity projektu

Obsahem projektu je realizovat několik setkání - workshopy, veřejná projednání - a informovat politiky a obyvatele měst Litoměřice a Drážďany o přípravě, resp. plánech na využití geotermální energie na území obou měst. Projekt bude zahájen návštěvou starosty města Litoměřice v Drážďanech a přípravou 4 workshopů a 2 diskuzí s veřejností. O přínosech a potenciálních rizicích využití této formy energie budou vedeny diskuze s politiky, občany a mezinárodně uznávanými odborníky. K lepšímu povědomí široké veřejnosti o této problematice se uskuteční v Litoměřicích a Drážďanech workshopy se zástupci klíčových institucí a orgánů veřejné správy, jako jsou orgány ochrany životního prostředí, báňský úřad, památkový ústav apod. Obsahem dalších dvou workshopů konaných v Litoměřicích a Drážďanech je výměna názorů a zkušeností mezi zúčastněnými aktéry a odborníky o technických aspektech obou projektů a rozdílných fázích jejich přípravy v obou městech. Ty budou zahrnovat mj. diskuze k otázkám technických řešení, geologických podmínek obou lokalit, administrativních povolení, financování, výstavby a následného provozu. V rámci těchto workshopů budou rovněž formulována zásadní doporučení pro obě zúčastněné strany a návrhy na další dlouhodobou spolupráci.
Zároveň jsou v obou městech plánovaná veřejná diskuzní setkání k informování obyvatel a místních zájmových sdružení a podnikatelů, jejichž hlavní témata budou formulována na odborných workshopech a doplněna o dotazy účastníků diskuzního fóra. Všechny akce budou podporovány širokou medializací zejména prostřednictvím nových/inovovaných webových stránek, tiskovými zprávami v elektronických i tištěných médiích a kabelové televizi. Jedním z důležitých výstupů bude také metodická příručka pro města shrnující hlavní přínosy podobných projektů i jejich rizika a návrhy, jaká opatření mohou města pro jejich eliminaci realizovat.

Realizace

Listopad 2013 - červen 2014

Celkový rozpočet

26 250,- EURO


Ke stažení  Workshop_I_Litomerice_program [167.1 kB, pdf]
Workshop_II_Drazdany_program [109.5 kB, pdf]
Workshop_III_Litomerice_program [163.1 kB, pdf]
Workshop_IV_Drazdany_program [116.8 kB, pdf]
Tiskova_zprava_diskuze_GTE_140527 [70.6 kB, pdf]
Souhrnná zpráva z veřejného projednání GTE projektu [379.8 kB, pdf]
Projekt Cil 3 - brozura ke geotermální energii [2.5 MB, pdf]