O projektu

V rámci přípravy geotermálního projektu Litoměřice se město zapojuje přímo nebo prostřednictvím spol. 1. Geotermální Litoměřice a.s. i do dalších projektů.

Ty mají za cíl především v mezidobí využít stávající průzkumný vrt PVGT-LT1 k dalším výzkumům nebo zvýšit povědomí o geotermální problematice v řadách odborné i laické veřejnosti, politické reprezentace či médií.

Prvním příkladem je mezinárodní projekt IMAGE (Integrated Methods for Advanced Geothermal Exploration - Itegrované metody pro vyspělý geotermální průzkum), do něho se zapojila spol. 1. Geotermální Litoměřice a.s. a je součástí mezinárodního konsorcia 19 partnerů z celé Evropy.

Druhým příkladem je projekt přeshraniční spolupráce s městem Drážďany "Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe". Tento projekt prostřednictvím 4 workshopů a 2 veřejných setkání zvýší povědomí o přínosech a rizicích geotermálních projektech mezi různými cílovými skupinami.

Přípravu geotermálního projektu Litoměřice zajištuje od pol. roku 2011 akciová společnost města Litoměřice - 1. Geotermální Litoměřice a.s. s celou řadou odborných partnerů.

 Podrobnější informace naleznete pod jednotlivými odkazy.