V Litoměřicích bude zahájena výstavba centra pro výzkum geotermální energie

(21.6.17)

RINGEN_titul
Během podzimu letošního roku bude v bývalých Jiříkových kasárnách v Litoměřicích zahájena stavba v České republice unikátního vědeckovýzkumného centra. Stane se tak v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice. Výzkumná infrastruktura zahrnuje jak zcela nové centrum v Litoměřicích, tak další pracoviště jednotlivých partnerů projektu, mezi něž patří např. podzemní laboratoř Josef, která je součástí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT. Projekt výzkumné infrastruktury bude realizován v letech 2017-2020 a je spolufinancován z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" Evropské unie, přičemž již nyní se jedná o jeho prodloužení minimálně do roku 2022. Projekt byl rovněž podpořen z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkový rozpočet bude činit více jak 130 mil. Kč.
Hlavním cílem výzkumné infrastruktury (VI) je vytvořit odborné zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie, která představuje prakticky nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie. „Tento projekt byl zařazen mezi strategická výzkumná centra ČR, která představují jedinečná zařízení i v kontextu Evropského výzkumného prostoru - ERA - a jsou podporovaná státem i evropskými fondy,“ poukázal na význam RINGENu jeho ředitel, profesor Tomáš Fischer z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která je nositelem projektu. Hlavním cílem RINGENu je ověřit možnosti čerpání zemského tepla v hloubkách 3-5 km, kde teplota hornin dosahuje 100-150 °C a lze ji používat jako zdroj vytápění nebo k výrobě elektřiny. „Hlavní náplní tak bude rozvoj a testování nových vrtných technologií ve středních a velkých hloubkách, rozvoj technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a seismické monitorování,“ doplnil profesor Fischer.
Do projektu jsou dále zapojeny Geofyzikální ústav AV, Ústav geoniky AV, Ústav struktury a mechaniky horniny AV, Česká geologická služba, Technická univerzita v Liberci a České vysoké učení techické - stavební fakulta. V brzké době se navíc konsorcium rozroste o dva další partnery - Univerzitu J. E. Purkyně z Ústí n. L. a VŠB - Technickou univerztu Ostrava. Celkem tak konsorcium zahrnuje devět institucí.
Město Litoměřice je strategickým partnerem projektu a sehrálo klíčovou roli v jeho dlouhodobé přípravě. Získalo totiž všechna potřebná povolení a již v letech 2006 až 2007 zrealizovalo dosud nejhlubší průzkumný geotermální vrt PVGT-LT1. Ten se po úpravách stane seismickým monitorovacím vrtem a bude klíčový pro zajištění bezpečnosti při vrtání a směrování hlubokých vrtů.
„Vznik výzkumné infrastruktury je zásadním předpokladem pro další fázi projektu, kterou představují geotermální vrty, jež by mohly zajistit pro Litoměřice dostatek čisté energie pro vytápění,“ upozornil místostarosta Karel Krejza.
V rámci slavnostního zahájení projektu byla v hradu představena výzkumná infrastruktura RINGEN a další navazující projekty. Přítomní odborníci mimo jiné zdůraznili význam geotermální energie v kontextu Ústeckého kraje, ČR a Evropy a ocenili v té souvislosti přístup vedení města Litoměřice, který označili za ojedinělý a průkopnický.
Ke stažení  RINGEN - Program akce [703.9 kB, pdf]
RINGEN_01
RINGEN_02
RINGEN_03
RINGEN_04
RINGEN_05
RINGEN_06
RINGEN_07
RINGEN_08
RINGEN_09
RINGEN_10
RINGEN_11
RINGEN_vizualizace_01
RINGEN_vizualizace_02
RINGEN_vizualizace_03