Špičky mezinárodního výzkumu budou jednat v Litoměřicích - přijďte s nimi diskutovat o využívání zemského tepla ve světě a geotermálním projektu v Litoměřicích

(14.3.16)

Workshop_INT_2016_nahled
V rámci rozvoje nové výzkumné infrastruktury RINGEN se v Litoměřicích ve dnech 21.-22. března setkají významní evropští a domácí vědci a experti na výzkum a využívání hlubinné geotermální energie. Hlavním cílem tohoto setkání je nastavení základních parametrů geotermálního projektu Litoměřice, jehož součástí jsou dva hluboké vrty do cca 4-5 Km. Právě tato inovativní technologie - jímání zemské energie z velkých hloubek pomocí soustavy vrtů a vytvořením podzemního geotermálního výměníku - je pro celý výzkumný projekt zásadní.
Jelikož se v České republice doposud podobný projekt nerealizoval, spolupracují čeští vědci a město Litoměřice s řadou renomovaných zahraničních expertů, a celkem sedm jich tentokrát přijede přímo do Litoměřic. Dvoudenní workshop, kde se bude řešit zejména design vlastních vrtů, postup vrtných prací, prevence seismických jevů a konkrétní výzkumné aktivity, bude zakončena rovněž setkáním s veřejností. Je to unikátní příležitost se dozvědět hodně zajímavého o tomto obnovitelném zdroji energie budoucnosti, o jeho využívání v Evropě i ve světě, i důvodech, proč se zatím prosazuje jen v omezeném rozsahu. Zastoupení zde bude mít francouzská Univerzita ve Štrasburku (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre de l'Université de Strasbourg), německé Helmoltz centrum pro výzkum geovědních disciplín (Deutsches GeoForschungsZentrum) a Technologický institut v Karlsruhe a polská Technická a přírodovědná univerzita v Krakově. Vědeckou komunitu pak doplní experti ze Švýcarska a Velké Británie. Jednání se zúčastní také na dvě desítky českých expertů a výzkumníků, kteří dlouhodobě geotermální projekt a výzkumnou infrastrukturu RINGEN v Litoměřicích připravují. Více o partnerech najdete v sekci „O projektu“.

V rámci úterního programu proběhne rovněž tisková konference, jejímž hlavním bodem je představení velké výzkumné infrastruktury pro geotermální energi RINGEN (Research INfrastructure for Geothermal ENergy), která bude v letech 2016-2019 vznikat v areálu kasáren Jiřího z Poděbrad, a jejímž nositelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. V první fázi získala podporu ze státního rozpočtu ve výši téměř 30 mil. korun, v dalších letech by na svůj rozvoj mohla obdržet dalších 100 mil. korun. Hlavním cílem RINGENu je soustředit technickou a odbornou kapacitu a vytvořit unikátní zázemí pro výzkum v oblasti geotermální energie a souvisejících přírodovědných a technických oborech. Její vznik je rovněž významným krokem pro realizaci výše uvedeného geotermálního projektu.
Ke stažení  Workshop_INT_2016_plakat [309 kB, jpg]