NOVÝ WEB projektu geotermální energie

(3.9.18)

V září 2018 byly spuštěny nové webové stránky výzkumné infrastruktury RINGEN - www.rin-gen.cz, která pokračuje v realizaci dlouhodobého projektu rozvoje využívání geotermální energie. Zde budou k dispozici aktuální informace o probíhajících projektech, výstavbě výzkumného centra RINGEN v Litoměřicích a službách, které bude po svém dokončení (plánováno pol. r. 2019) poskytovat širokému spektru akademických a vědeckých institucí a státnímu i soukromému sektoru.