Aktuálně

NOVÝ WEB projektu geotermální energie

V září 2018 byly spuštěny nové webové stránky výzkumné infrastruktury RINGEN - www.rin-gen.cz, která pokračuje v realizaci dlouhodobého projektu rozvoje využívání geotermální energie. Zde budou k dispozici aktuální informace o probíhajících projektech, výstavbě výzkumného centra RINGEN v Litoměřicích a službách, které bude po svém dokončení (plánováno pol. r. 2019) poskytovat širokému spektru akademických a vědeckých institucí a státnímu i soukromému sektoru.

(3.9.18)
RINGEN_titul

V Litoměřicích bude zahájena výstavba centra pro výzkum geotermální energie

Během podzimu letošního roku bude v bývalých Jiříkových kasárnách v Litoměřicích zahájena stavba v České republice unikátního vědeckovýzkumného centra. Stane se tak v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice. Výzkumná infrastruktura zahrnuje jak zcela nové centrum v Litoměřicích, tak další pracoviště jednotlivých partnerů projektu, mezi něž patří např. podzemní laboratoř Josef, která je součástí Centra experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT. Projekt výzkumné infrastruktury bude realizován v letech 2017-2020 a je spolufinancován z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" Evropské unie, přičemž již nyní se jedná o jeho prodloužení minimálně do roku 2022. Projekt byl rovněž podpořen z dotačních prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celkový rozpočet bude činit více jak 130 mil. Kč.
(21.6.17)
Workshop_INT_2016_nahled

Špičky mezinárodního výzkumu budou jednat v Litoměřicích - přijďte s nimi diskutovat o využívání zemského tepla ve světě a geotermálním projektu v Litoměřicích

V rámci rozvoje nové výzkumné infrastruktury RINGEN se v Litoměřicích ve dnech 21.-22. března setkají významní evropští a domácí vědci a experti na výzkum a využívání hlubinné geotermální energie. Hlavním cílem tohoto setkání je nastavení základních parametrů geotermálního projektu Litoměřice, jehož součástí jsou dva hluboké vrty do cca 4-5 Km. Právě tato inovativní technologie - jímání zemské energie z velkých hloubek pomocí soustavy vrtů a vytvořením podzemního geotermálního výměníku - je pro celý výzkumný projekt zásadní.
(14.3.16)
Horizon_workshop_nahled

Mezinárodní workshop k financování rozvoje geotermální energie na Ministerstvu školství

Jak financovat vědecko-výzkumné projekty se zaměřením na rozvoj geotermální energie bylo hlavním tématem jednání významných českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, které proběhlo ve středu 11. února na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
(12.2.15)

Letošní rok je pro přípravu geotermálního projektu mimořádně úspěšný

Městu Litoměřice se po dva roky trvajícím úsilí podařilo získat povolení pro zahájení vrtných prací v Jiříkových kasárnách. Povolení, tzv. zvláštní zásah do zemské kůry, udělil Báňský úřad v Mostě letos v červenci.
(14.11.14)
1 | 2 | 3 | 4 | »