Unikátní projekt v Litoměřicích... .. čti více

Home

Aktuálně

foto

Špičky mezinárodního výzkumu budou jednat v Litoměřicích - přijďte s nimi diskutovat o využívání zemského tepla ve světě a geotermálním projektu v Litoměřicích

V rámci rozvoje nové výzkumné infrastruktury RINGEN se v Litoměřicích ve dnech 21.-22. března setkají významní evropští a domácí vědci a experti na výzkum a využívání hlubinné geotermální energie. Hlavním cílem tohoto setkání je nastavení základních parametrů geotermálního projektu Litoměřice, jehož součástí jsou dva hluboké vrty do cca 4-5 Km. Právě tato inovativní technologie - jímání zemské energie z velkých hloubek pomocí soustavy vrtů a vytvořením podzemního geotermálního výměníku - je pro celý výzkumný projekt zásadní.
(14.3.16)
foto

Mezinárodní workshop k financování rozvoje geotermální energie na Ministerstvu školství

Jak financovat vědecko-výzkumné projekty se zaměřením na rozvoj geotermální energie bylo hlavním tématem jednání významných českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, které proběhlo ve středu 11. února na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy.
(12.2.15)

Letošní rok je pro přípravu geotermálního projektu mimořádně úspěšný

Městu Litoměřice se po dva roky trvajícím úsilí podařilo získat povolení pro zahájení vrtných prací v Jiříkových kasárnách. Povolení, tzv. zvláštní zásah do zemské kůry, udělil Báňský úřad v Mostě letos v červenci.
(14.11.14)
1 | 2 | 3 | »

Otázky a odpovědi

foto

Co je geotermální energie a jak ji lze využít?

Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie Země. Za zdroj této energie je nejčastěji považováno vlastní teplo zemského tělesa pocházející z doby jeho vzniku a rozpad radioaktivních látek přítomných v horninách.
(29.11.13)
foto

Jaký projekt připravují Litoměřice?

Město Litoměřice se již od roku 2000 zabývá možnostmi využití hlubinné geotermální energie, a to formou ohřevu vody (média) vtláčené pomocí vrtů do 5-6 km a jímání ohřáté vody o teplotě cca 150-180 °C zpět napovrch. Energie takto získaná bude využita pro vytápění a kogenerační (doplňkovou) výrobu elektřiny.
(29.11.13)
foto

Jaká bude celková investice a proč je tak vysoká?

Celkovou investici je velmi obtížné vyčíslit, aniž bychom přesně určili, kolik bude odvrtáno vrtů, do jaké hloubky, s jakou technologií a jaký bude konečný výkon celé soustavy, což je rozhodující pro nadzemní technologickou část.
(28.11.13)